Drenering

Hjem » Tjenester » Drenering

Riktig drenering sørger for at alt av overvann, regnvann og smeltevann ledes bort fra huset slik at man reduserer risikoen for fukt- og vannskader.

Styrtregn, flom og mye nedbør er dessverre noe som har blitt mer og mer vanlig de siste årene, og mange eldre hus takler ikke denne mengden med vann. Drenering som er eldre enn 30 år bør alltid undersøkes for å se om den kan trenge forbedring eller om det må graves ny drenering.

Tegn på dårlig drenering

Det finnes mange indikasjoner på at fukt trenger inn i bygningen utenfra. Om du oppdager noen av de følgende punktene, bør du kontakte en entreprenør for å sjekke om du trenger ny drenering og fuktsperring utvendig:

  • Kalk- eller saltutslag på veggene i kjelleren (hvitt belegg som kan se ut som pulver, snø eller sukker)
  • Maling og murpuss som flasser av
  • Sprekker i grunnmuren
  • Sterk mugglukt (den typiske “kjellerlukten”)
  • Vann som samler seg inn mot grunnmuren eller blir liggende rundt huset etter kraftig regnfall
  • Luftfuktigheten er over 75 % (måles med fuktmåler)

Feil drenering vil kunne gi grobunn for mugg, råte og frostskader som igjen vil føre til et dårlig inneklima. Man bør derfor alltid gjøre en vurdering av dreneringen og fuktsikringen utvendig før man gjør om en kjeller i et eldre hus til oppholdsrom. Det er også viktig å huske at forsikringen ikke dekker skader som kommer av gammel eller mangelfull drenering.

Slik sørger vi for god drenering

Før vi setter i gang med et prosjekt, gjør vi en vurdering av hvordan vannet renner på eiendommen. Vannet skal alltid ledes bort fra boligen, men det er viktig at det ikke ender opp på noen annens tomt eller i områder som ikke klarer å absorbere det. Deretter kan vi utføre både drenering, fuktsikring og isolering av grunnmuren, slik at bygget er mest mulig sikret fra at fukt trenger inn. Vi vil anbefale at man unngår asfalt rundt huset da dette gjør det vanskeligere for vannet å ledes bort.

I etterkant av et prosjekt gir vi alltid en skriftlig beskrivelse av arbeidene som er utført, i tillegg til at du vil få bilder av hva som har blitt gjort underveis og hvilke produkter som er brukt. Dette kan du siden ta vare på i Boligmappa. Vi har Sentral Godkjenning slik at du kan være trygg på vår faglige kompetanse og rutiner for kvalitetssikring.

Byggforsk sine sider kan du lese mer om hvordan fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen skal utføres.

Kontakt oss for gratis befaring

Interessert? Ta kontakt med oss

Send en forespørsel om et tilbud Se kontaktinformasjon