93 21 25 18 post@ute-rom.no

 

Drift og vedlikehold

 

En pen hekk eller et flott uterom må vedlikeholdes og stelles. Vi holder uteområdene pene for mange kunder i Oslo-området.

 

Å holde utemiljøet pent, ryddig og velstelt krever innsats og tid. I mange borettslag og for mange gårdeiere er det ikke praktisk mulig å gjøre arbeidet selv. Sett det bort til oss så skal vi drifte og vedlikeholde uterommet for dere.

Uterom Entreprenør jobber med mange borettslag og gårdeiere i Oslo om jevnlig drift og vedlikehold av uteområdene. Ta kontakt dersom du vil ha et tilbud på å holde uterommet pent og velstelt.