93 21 25 18 post@ute-rom.no

Betzy Kjelsbergsvei

Styret i borettslaget i Betzy Kjelsbergsvei ønsket å friske opp uteområdene i borettslaget fra 60-tallet. 

I løpet av sommeren 2015 har Uterom Entreprenør anlagt nye bed, ryddet opp og lagt nye stener på gangveien og beplantet området.

I tillegg har vi bygget opp flere trapper i sten, anlagt gangveier, bygget støttemurer og lagt stenmurer.

Uterom Entreprenør jobber med mange borettslag i Oslo-området, både på prosjekter og drift og vedlikehold. Ta kontakt med oss om du vil friske opp uteområdet eller vil ha hjelp til å holde det vedlike.