93 21 25 18 post@ute-rom.no

ASFALTERING

 

Asfalt er ikke asfalt. Det finnes mange ulike asfaltblandinger, avhengig av hvor den skal legges. Uterom Entreprenør kan forskjellene. 

Mange velger å legge asfalt på gårdsplasser og innkjørsler. Med riktige grunnarbeider og riktig asfalt får du den beste løsningen.

Vi utfører asfaltering av små og mellomstore plasser, enten maskinelt eller ved håndlegging.

Ta kontakt for tilbud/uforpliktende befaring.